WebVoter - asentaminen

Sivulla on annettu lyhyet ohjeet WebVoter-järjestelmän asentamiseksi Shibboleth-kirjautumisella. Ohjeissa oletetaan käytettävän Linux-käyttöjärjestelmää, JBoss-ohjelmistopalvelinta ja PostgreSQL-tietokantaa, vaikka järjestelmää on mahdollista käyttää myös muilla alustoilla. Apachen, JBossin ja Shibbolethin toimintaan ei tarkemmin perehdytä, vaan niiden käytön perusteet oletetaan.

Vaaditut ohjelmistot

Asenna käyttökuntoon seuraavat ohjelmistot ja kirjastot. Jäljempänä olevat versionumerot ovat ne, joilla ohje on testattu.

Apache, mod_jk ja JBoss

Näiden asentamista ei käsitellä tarkemmin tässä ohjeessa, mutta hyviä ohjeita löytää esim. JBossin sivuilta.

Shibboleth

Muokkaa Shibboleth toimimaan Apachen kanssa ja suojaa sillä JBossin WebVoter-sovelluksen hakemisto. Ohjeita löytää Shibbolethin kotisivuilta sekä Googlella.

Attribuutteina tulee hakea kielitieto sekä käyttäjät yksilöivä tunniste. Tässä on käytetty funetEduPerson-skeeman mukaisia preferredLanguage ja schacPersonalUniqueCode (StudentID)-kenttiä, jotka on nimetty vastaavasti A_LANGUAGE ja A_STUDENTID -attribuuteiksi.

WebVoter

Pure webvoter-ayy.zip koodipaketti ja kopioi xdoclet webvoterin alle xdoclet-1.2.3-hakemistoon tai muokkaa build.xml-tiedostoon kirjaston oikea sijainti.

HUOM. Järjestelmän etusivu index.jsp ja vaalivun header VoteHeader.jsp sisältävät muutoksia alkuperäiseen WebVoteriin kirjautumisen kannalta ja ne odottavat Shibboleth-kohdassa mainittuja funetEduPerson-skeeman mukaisia kenttiä A_LANGUAGE ja A_STUDENTID -nimillä. Kieliversioista käytetään "fi", "sv" ja "en", joista viimeistä käytetään kaikkien muiden kielten kohdalla. Jos haluat muokata järjestelmän tunnistamia kieliä, tulee tämä muokata molempiin tiedostoihin. Opiskelijanumero erotetaan A_STUDENTID-kentästä, poistamalla siitä koulutunnus ja jättämällä jäljelle vain opiskelijanumero, joten käytettäessä muuta yksilöivää tunnistetta, on tämän käsittely muokattava VoteHeader.jsp-tiedostoon.

Käännä ohjelmisto komennolla "ant" ja luo war ja jar-paketit komennolla "ant jar"

Kopio tarvittavat paketit JBossiin script-hakemistosta löytyvällä install-scriptillä. Scriptistä löytyy tarkemmat ohjeet tähän. Käynnistä tämän jälkeen JBoss ja luo loput tietokantarakenteesta createdb-scriptillä.

Käyttäminen

Äänestystietojen, ehdokkaiden yms. lisääminen onnistuu helpoiten Shell-scripteillä. scripts/db/ -hakemistossa on esimerkkejä, joiden avulla voi lisätä tiedot tietokantaan.

Äänestyksen avaaminen ja sulkeminen, sekä tulosten ulosotto järjestelmästä hoituu helpoiten myös komentorivillä. scripts/db/ -hakemistossa on esimerkkitiedostot äänestyksen aavamisesta, sulkemisesta ja niiden ajastamisesta cronilla.

Lisätietoja

Ohjeet ovat varsin suppeat ja olettavat paljon osaamista ennestään. Jos järjestelmän käyttö kiinnostaa ja tarvitset lisätietoja siitä, ota yhteyttä.

Jukka Karvonen, IT-asiantuntija, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ayy.fi | Puhelin: +358 50 520 9431.