WebVoter - sähköinen äänestysjärjestelmä

WebVoter on Kalle Kivimaan kehittämä sähköinen äänestysjärjestelmä. Järjestelmän alkuperäinen sivusto löytyy osoitteesta http://kivimaa.fi/webvoter/. Järjestelmä on lisenssoitu GNU Lesser Public License version 2.1 lisenssillä.

Tämän sivuston tarkoituksena on lisätä järjestelmään tuki Shibboleth-kirjautumiselle ja dokumentoida järjestelmän käyttö Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustajistovaaleissa 2011 ja 2013.

Järjestelmää on aikaisemmin käytetty menestykkäästi ainakin Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan, Helsingin kauppakoreakoulun ylioppilaskunnan ja Hankenin ylioppilaskunnan vaaleissa vuosina 2004, 2005, 2006 ja 2008.

Järjestelmäkuvaus

WebVoter on Java-sovellus, jota ajetaan JBoss-ohjelmistopalvelimella. Sovellus jakautuu kahteen osaan, eli käyttäjälle näkyvään www-liittymään sekä taustajärjestelmän, joka hoitaa varsinaisen äänestysprosessin.

Käyttäjän suuntaan palvelinohjelmsitona toimii Apache, joka hoitaa käyttäjän tunnistamisen Shibbolethin kanssa, sekä välittää HTTP-pyynnöt ja kirjautumistiedot JBossille. Samoin Apachen avulla rajataan käyttäjän pääsy vain äänestyksessä tarvittaviin sivuihin JBossissa.

Järjestelmän tietoturva

Vaalijärjestelmälle on toteutettu tietoturva-auditointi, jossa tarkasteltiin AYY:n vaalijärjestyksessä sille asetettuja ehtoja.

Auditointiraportti on luettavissa täältä.

Käytettävät ohjelmistot

AYY:n vaalijärjestelmä käyttää seuraavia ohjelmistoja.

Shibboleth-kirjautuminen

Shibboleth-kirjautuminen on toteutettu Apachen Shibboleth-moduulin avulla. AYY:n järjestelmässä IdP:ltä haetaan sekä henkilökohainen tunniste, että käyttöliittymän haluttu kieli. Henkilökohtaisena tunnisteena käytetään opiskelijanumeroa. Nämä parametrit välitetään mod_jk:n kautta JBossille.

Kirjautumista varten on tehty muutoksia vain alkuperäisen WebVoter-sovelluksen www-liittymän tiedostoihin.

Järjestelmän asentaminen

WebVoter-järjestelmän asentaminen toimintakuntoon on kuvattu omalla sivullaan.

Tiedostot